Skip to main content

Novi evropski Bauhaus je kreativna, interdisciplinarna inicijativa koja povezuje Evropski zeleni sporazum s našim životnim prostorima i iskustvima.  

Nagradama Novog evropskog Bauhausa za 2023. dodijeliće se do 30.000 eura za reprezentativne inicijative koje uvezuju održivost, estetiku i inkluzivnost – tri komplementarne vrijednosti Novog evropskog Bauhausa.

Kako se prijaviti?

Kandidati moraju podnijeti onlajn prijavu na engleskom jeziku. Kliknite na dugme ispod da se registrujete i počnete da radite na svojoj prijavi:

Rok za podnošenje prijava je: 31. januar 2023. u 19:00č (CET)

Dobrodošli su kandidati svih nacionalnosti i porijekla, sve dok se njihovi koncepti, projekti i inicijative sprovode u EU ili na Zapadnom Balkanu, te ako ispunjavaju kriterijume podobnosti opisane u Vodiču za podnosioce prijava u nastavku. Preuzmite Vodič na svom jeziku kako biste saznali više detalja o procesu prijave i kriterijumima podobnosti i dodjele nagrade.

Kakve su ovo nagrade?

Nagrade uvažavaju i nagrađuju postojeće projekte, te koncepte mladih, koji pokazuju da održiva rješenja koje promoviše Europski zeleni sporazum mogu biti i inkluzivna i lijepa, i da mogu donijeti iskustva visokog kvaliteta u svakodnevni život ljudi.

Nagrade će biti dodijeljene u okviru četiri tematske kategorije (za više detalja, pogledajte Vodič za podnosioce prijava):

  • Ponovno povezivanje s prirodom
  • Ponovno oživljavanje osjećaja pripadnosti
  • Davanje prioriteta mjestima i ljudima kojima je to najpotrebnije
  • Potreba za dugoročnim promišljanjem životnog ciklusa u industrijskom ekosistemu.

U svakoj od četiri kategorije postoje tri paralelne takmičarske oblasti:

  • Oblast A: „Šampioni Novog evropskog Bauhausa“, namijenjena postojećim i već završenim projektima s jasnim i pozitivnim rezultatima.
  • Oblast B: „Zvijezde u usponu Novog evropskog Bauhausa”, namijenjena konceptima mladih talenata, starosti 30 godina ili manje. Koncepti mogu biti u različitim fazama razvoja, od ideje s jasnim planom, do nivoa prototipa.
  • Oblast C: „Šampioni u obrazovanju Novog evropskog Bauhausa“, namijenjen inicijativama koje se fokusiraju na obrazovanje i učenje. Prihvatljivi su kako već okončani projekti, tako i inicijative s manjim stepenom zrelosti (za više detalje, vidjeti Vodič za podnosioce prijava).

Šta tu ja mogu dobiti?

Biće ukupno 15 nagrada. Žiri će izabrati 12 pobjednika (po jednog pobjednika za svaku kategoriju, u svakoj od tri oblasti). Tri pobjednika će biti izabrana putem otvorenog, javnog glasanja (jedan pobjednik u svakoj od tri oblasti).

Svi pobjednici će dobiti novčanu nagradu:

  • 30.000 eura za pobjednike Šampiona Novog evropskog Bauhausa (Oblast A) i pobjednike Šampiona u obrazovanju Novog evropskog Bauhausa (Oblast C),
  • 15.000 eura za pobjednike Zvijeza u usponu Novog evropskog Bauhausa (Oblast B).

Svi finalisti će biti pozvani u Brisel da učestvuju u ceremoniji dodjele nagrada, a imaće koristi i od komunikacijskog paketa koji je obezbijedila Komisija u cilju podrške promociji projekata.